VH TECH - Základné informácie o firme VH TECH, d.VH TECH - Základné informácie o firme VH TECH, d.

O firme VH TECH, s.r.o.

VH TECH EU, je slovenská dynamicky sa rozvíjajúca firma založená v roku 2002. Vďaka obchodnému zastúpeniu v Českej republike, Poľsku, Ukrajine, Slovinsku, Chorvátsku, Rumunsku, atď.  nájdete naše výrobky (hlavne čističky odpadových vôd) v rôznych kútoch Eúropskej únie.

Cielom našej firmy je ponúknuť európskemu zákazníkovi kvalitné, spoľahlivé a cenovo prístupné produkty, ktoré spĺňajú požiadavky legislatívy a ekologických štandardov.

Našim nosným programom je výroba a realizácia objektov pre vodné  hospodárstvo (prednostne odpadové). Široké spektrum dodávaných vodohospodárskych produktov má uplatnenie najmä v oblasti čistenia odpadových vôd z rodinných domov, obcí, miest, priemyselných a iných prevádzkok. Výrábame a predávame najmä  čističky odpadových vôd, plastové nádrže, plastové žumpy, lapače tukov, odlučovače ropných látok, ale aj plastové vodomerné šachty a plastové atypy.

Na základe vlastného vývoja, výroby ako aj sledovania najnovších trendov poskytujeme zákazníkom a zmluvným partnerom najvhodnejšie technické a ekonomické riešenia. Tieto skutočnosti využívame nielen pri návrhu našich zariadení, ale aj pri rekonštrukciách starších typov produktov.

Naše výrobky prešli dlhodobými skúškami v rôznych akreditovaných laboratóriách. V rámci vývoja spolupracujeme s akademickými inštitúciami a vysokými školami. Zavedenie systému riadenia kvality podla normy ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015 je pre nás samozrejmosťou.

 

Certifikáty

 • TUV SUD
 • EIC
 • TSU Piešťany
 • TSUS
 • ZÚS
 • VÚV TGM
 • RWTUV

Naše zariadenia môžete nájsť aj u týchto spoločností

 • TESCO
 • Slovnaft
 • ZSE
 • U.S.Steel Services s.r.o.
 • decodom
 • ZMOS
 • SKANSKA
 • HANT
 • CCS
 • SHT TECHNOPOINT
 • TMS-MONTYS
 • region TZB
 • MÝTO SKI CENTRUM
 • Kaštieľ Čerňany
 • PACHO
 • Karpiš
 • GS Eurostone s.r.o.
 • WOLF system
 • HYDROTHERM
 • Termal Bojnice
 • TRW
 • RAS
 • aluprint
 • TEMOGAS
 • OSP a.s.
 • P.I.M.
 • WLP Plus s.r.o.
 • SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
 • PS
 • KOVOTRADE
 • ARIJA
 • GHS line
 • Si.To.Ro. s.r.o.
 • STAVOINDUSTRIA
 • BIOTECO
 • HCC
 • ZP KBZ