VH TECH - Výroba a predaj čističiek odpadových vôd (ČOV) - VH TECH, d.VH TECH - Výroba a predaj čističiek odpadových vôd (ČOV) - VH TECH, d.

Malá čistička odpadových vôd VH (ČOV malá)

Malá čistička typu VH je biologická čistiareň odpadových vôd určené do 50 ekvivalentných obyvateľov. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám.
Čistička odpadových vôd slúži na čistenie odpadových vôd z menších objektov (rodinné …

Čistička odpadových vôd VH-L (ČOV malá)

Malá čistička odpadových vôd typu VH-L je biologická ČOV určené do 50 ekvivalentných obyvateľov. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám.
Čistiarne VH-L sú adekvátnou a lacnejšou náhradou čističiek VH. Slúžia na čistenie odpadových …

Plastové žumpy

Plastové žumpy sú modernou ekonomickou náhradou starších betónových žúmp. Žumpy slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, chalupám, záhradkám, obytným domom a pod., na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, …

Kontakt

mobil: + 421 (0) 915 224 048

fax.: + 421 (0) 42 447 5037

vhtech@vhtech.sk

Prečo čistička VHTECH?

So vstupom do EU stúpa aj význam problematiky čistenia odpadových vôd. Správny výber čistiarne odpadovej vody (ČOV) nie je jednoduchý. …

Ako si vybrať?

Vážení zákazníci, aby sme Vám výber toho správneho zariadenia maximálne zjednodušili, pripravili sme pre Vás malú …

Certifikáty

  • TUV SUD
  • EIC
  • TSU Piešťany
  • TSUS
  • ZÚS
  • VÚV TGM
  • RWTUV

Naše zariadenia môžete nájsť aj u týchto spoločností

  • TESCO
  • Slovnaft
  • ZSE
  • U.S.Steel Services s.r.o.
  • decodom
  • ZMOS
  • SKANSKA
  • HANT
  • CCS
  • SHT TECHNOPOINT
  • TMS-MONTYS
  • region TZB
  • MÝTO SKI CENTRUM
  • Kaštieľ Čerňany
  • PACHO
  • Karpiš
  • GS Eurostone s.r.o.
  • WOLF system
  • HYDROTHERM
  • Termal Bojnice
  • TRW
  • RAS
  • aluprint
  • TEMOGAS
  • OSP a.s.
  • P.I.M.
  • WLP Plus s.r.o.
  • SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
  • PS
  • KOVOTRADE
  • ARIJA
  • GHS line
  • Si.To.Ro. s.r.o.
  • STAVOINDUSTRIA
  • BIOTECO
  • HCC
  • ZP KBZ