VH TECH - Čistička odpadových vôd VH malá - rodinné domy, chaty a reštaurácieVH TECH - Čistička odpadových vôd VH malá - rodinné domy, chaty a reštaurácie

Malá čistička odpadových vôd VH (ČOV malá)

Čistička odpadových vôd Malá čistička typu VH je biologická čistiareň odpadových vôd určené do 50 ekvivalentných obyvateľov. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám.

Čistička odpadových vôd slúži na čistenie odpadových vôd z menších objektov (rodinné domy, bytovky, reštaurácie, hotely, školy, škôlky, prevádzky, kancelárske a výrobne priestory, atď.)

Moderné riešenie

Moderné riešenie čistiarní odpadových vôd typu VH spĺňa prísne kritéria európskej legislatívy. Vďaka tomu, že čistiarne obsahujú najmodernejšie prvky, poskytujú zákazníkom maximálny komfort obsluhy a údržby.

Spotreba energie je nízka, obsluha veľmi jednoduchá. Čistiarne typu VH pracujú bez zápachu, ticho a s nadštandardnou účinnosťou. Ich montáž prebieha rýchlo a jednoducho.

 

cisticka odpadovych vodAko čistiareň funguje?

Čistiareň tvorí denitrifikačný, oxický a separačný priestor. V denitrifikačnom priestore dochádza k odstraňovaniu mechanických nečistôt, tukov a dusíkatého znečistenia. V oxickom priestore sa nachádza prevzdušňovací systém, do ktorého dúchadlo vháňa vzduch. V tomto priestore dochádza k odstraňovaniu organického znečistenia. V separačnom priestore sa oddeľuje vyčistená voda od kalu. Vyčistená voda odteká do vodného toku alebo trativodu. Kal je recirkulovaný späť do procesu. Všetky systémy v čistiarni sa ovládajú ventilmi na rozdelovači.

 

Technické parametre

Čistiarne odpadových vôd pracujú na mechanicko-biologickom princípe a slúžia na čistenie splaškových odpadových vôd zo všetkých zdrojov organického znečistenia (kuchýň, kúpelní, WC, atď.).
Sú navrhnuté v zmysle európskych noriem (EN 12566 – 3). Vyznačujú sa vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. Prevádzka čistiarní je jednoduchá a spoľahlivá. Pracujú aj pri mierne prerušovanom prítoku odpadových vôd a v zimnom období.
Nadštandardná kvalita vyčistenej vody zodpovedá hygienickým a vodo-hospodárskym požiadavkám. Vyčistená voda sa môže vypúšťať do vodného toku alebo trativodu.

 

Parameter

Priemerne

dosahované

parametre

ČOV

NV SR 296/2005 Z.z (príloha č.3)

Povrchové vody

Podzemné vody

do 50 EO

do 20 EO

od 20 do 50 EO

p

m

p

m

p

m

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

BSK5

[mg/l]

5

40

70

25

50

20

40

CHSKCr

 [mg/l]

50

-

-

-

-

-

-

NL105

[mg/l]

18

-

-

25

50

20

40

 

Typ

Priemer ČOV*

Základná výška ČOV**

Výška prítoku

Výška odtoku

Prítok / Odtok

Napätie

Príkon

[m]

[m]

[m]

[m]

[mm]

[V]

[kW]

VH 6

1,40

1,80

1,30

1,15

110

230

0,06

VH 8

1,40

2,10

1,60

1,45

110

230

0,08

VH 10

1,75

2,10

1,60

1,45

160

230

0,12

VH 12

1,80

2,10

1,85

1,60

160

230

0,12

VH 15

1,90

2,10

1,85

1,60

160

230

0,14

VH 18

2,20

2,10

1,85

1,60

160

230

0,14

VH 20

2,40

2,10

1,85

1,60

160

230

0,33

VH 25

2,40

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 30

2,50

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 35

2,70

2,40

2,15

1,90

160

400

0,55

VH 40

2,90

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

VH 45

3,10

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

VH 50

3,20

2,40

2,15

1,90

160

400

0,75

Domáca čistička odpadových vôd∗ Vnútorný rozmer ČOV VH 6 a VH 8 : 1,27x1,27 [m] .

∗∗ Výška ČOV sa môže upraviť podľa požiadavky zákazníka.

 

Osadenie ČOV

Zariadenie sa prednostne umiestňuje v exteriéroch a osádza sa na betónovú dosku pod úroveň terénu. Pripája sa na ležatú kanalizáciu, pričom priemer prítokového a odtokového potrubia zariadenia je možné prispôsobiť pri výrobe. Podľa hĺbky kanalizácie sa volí výška nadstavca. Spôsob osadenia konkrétneho zariadenia si vyžiadajte u dodávateľa.

Technologické parametre

Čistiareň typu VH dosahuje vysokú účinnosť čistenia (až 95 - 99%), a to pri nízkej spotrebe elektrickej energie. 

 

 

 

Výrobky boli testované niekoľkými akreditovanými európskymi laboratóriami. Moderné a ekonomické čistenie bolo potvrdené viacerými certifikátmi.

Mám záujem - pošlite mi ponuku

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, VH TECH EU, s.r.o., za účelom vypracovania cenovej ponuky na dobu neurčitú.
 • Malá čistička odpadových vôd VH (ČOV malá)
 • Malá čistička odpadových vôd VH (ČOV malá)
 • Malá čistička odpadových vôd VH (ČOV malá)
 • Malá čistička odpadových vôd VH (ČOV malá)

Certifikáty

 • TUV SUD
 • EIC
 • TSU Piešťany
 • TSUS
 • ZÚS
 • VÚV TGM
 • RWTUV

Naše zariadenia môžete nájsť aj u týchto spoločností

 • TESCO
 • Slovnaft
 • ZSE
 • U.S.Steel Services s.r.o.
 • decodom
 • ZMOS
 • SKANSKA
 • HANT
 • CCS
 • SHT TECHNOPOINT
 • TMS-MONTYS
 • region TZB
 • MÝTO SKI CENTRUM
 • Kaštieľ Čerňany
 • PACHO
 • Karpiš
 • GS Eurostone s.r.o.
 • WOLF system
 • HYDROTHERM
 • Termal Bojnice
 • TRW
 • RAS
 • aluprint
 • TEMOGAS
 • OSP a.s.
 • P.I.M.
 • WLP Plus s.r.o.
 • SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
 • PS
 • KOVOTRADE
 • ARIJA
 • GHS line
 • Si.To.Ro. s.r.o.
 • STAVOINDUSTRIA
 • BIOTECO
 • HCC
 • ZP KBZ