VH TECH - Plastové nádrže - podzemné, nadzemné, hranaté a valcové - VHTECHVH TECH - Plastové nádrže - podzemné, nadzemné, hranaté a valcové - VHTECH

Plastové nádrže

Plastové nádržePlastové nádrže majú širokú využiteľnosť ako v domácnostiach, tak aj v priemyselných odvetviach, či v službách.

Nachádzajú rozmanité uplatnenie v stavebníctve, v strojárenstve, potravinárstve, poľnohospodárstve, v chemickom priemysle, vo vodnom hospodárstve a pod.

Často sa používajú ako:

• zásobné nádrže na kvapalné, tuhé a sypké látky (zásobník vody, sedimentačné nádrže, kalojemy, žumpy, vodojemy, zberné nádrže na chemikálie, atď.)
• nádrže na umiestnenie rôznych technologických zariadení
(revízne, kanalizačné, vodomerné šachty, atď.)
• kontrolné šachty, či ukončenia studňových vrtov.

Prevedenie

Nádrže sa vyrábajú z polypropylénových dosiek. Najčastejšie majú valcový alebo hranatý tvar a môžu slúžiť ako podzemné nádrže alebo nadzemné nádrže.

Štandardnou výbavou nádrží môže byť revízny vstup (zvyčajne s priemerom 600 mm) s plastovým poklopom a prípadne s prípravou na uzamykanie. Rozmery revízneho vstupu a plastového poklopu je možné upraviť podľa požiadavky zákazníka.

V prípade potreby je možné plastový kryt nádrže zameniť za oceľový, liatinový, resp. betónový, a to v zmysle požiadavky zákazníka a podmienok príslušnej európskej legislatívy.

V rámci nádrže je možné realizovať technologické prestupy a otvory (vtoky, výtoky) podľa požiadavky zákazníka. Prestupy môžu mať rôzne prevedenie podľa toho k čomu sú určené.

Po kontrole nádrže sa ku každej nádrži vystavuje Atest o vodotesnosti

Parametre najčastejšie
používaného materiálu

Hodnota

Modul pružnosti v ťahu min. 800 MPa
Pevnosť na medzi klzu min. 20 MPa
Pomerné predĺženie pri pretrhnutí min. 5%
Pevnosť v ohybe min. 26 MPa
Hustota 900 kg.m³
Tepelná odolnosť Vicat 152 °C
Teplota tavenia 161 °C
Vrubová húževnosť Charpy 6,4 kJ.m²

Výhody plastových nádrží a šachiet

• malá hmotnosť
• bezprecedentná životnosť
• rýchla a ľahká inštalácia
• nenáročná montáž
• 100 % vodotesnosť (vrátane napojenia technologických prestupov)
• tvarová a rozmerová variabilita

Výroba a montáž plastových nádrží

Plastové nádrže sú vyrábané z PP dosiek. Plastové dosky sú spájané zváraním prostredníctvom extrúderových agregátov, príp. teplovzdušného ručného náradia. Počas výroby a montáže nádrží nedochádza k zásadnej zmene základných vlastností PP dosiek. Záverečnou výstupnou kontrolou je zvyčajne skúška vodotesnosti, ktorá sa vykonáva v zmysle STN 75 0905 a po jej úspešnom vykonaní je na výrobok vystavený „Atest na vodotesnosť“.

Plastove nadrzeSkladovanie a manipulácia

Skladovanie vstupných komponentov a polotovarov na výrobu nádrží je uskutočňované podľa pokynov subdodávateľov, takže nedochádza k zmene vlastností uvedeného materiálu. Skladovanie a manipuláciu hotových nádrží je nutné vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu nádrže (najmä pri teplotách v blízkosti bodu mrazu).

Odporúčania pre osadzovanie nádrže

Osadzovanie zariadenia je možné prevádzať pri teplotách nad 5°C. Pri teplotách nižších hrozí jej poškodenie. Pred osadením prekontrolujte zariadenie. Ak sa inštaluje prívodná a odvádzacia kanalizácia - musí byť umiestnená v nezamŕzajúcej hĺbke, alebo musí byť zateplená (potrebu zateplenia proti premŕzaniu rieši projektant). Celoplastová nádrž sa odporúča osádzať do výkopu na vyčistený betónový základ (zbavený drobných kamienkov a nečistôt) ručne pomocou gurtňových popruhov.

Plastové nádrže - osadenie

 

UPOZORNENIE !

Nádrž nesmie byť vystavená pádom, otrasom, alebo inému zaťaženiu, ktoré by spôsobilo mechanické poškodenie.

 

Mám záujem - pošlite mi ponuku

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, VH TECH EU, s.r.o., za účelom vypracovania cenovej ponuky na dobu neurčitú.
 • Plastové nádrže
 • Plastové nádrže
 • Plastové nádrže
 • Plastové nádrže
 • Plastové nádrže
 • Plastové nádrže

Certifikáty

 • TUV SUD
 • EIC
 • TSU Piešťany
 • TSUS
 • ZÚS
 • VÚV TGM
 • RWTUV

Naše zariadenia môžete nájsť aj u týchto spoločností

 • TESCO
 • Slovnaft
 • ZSE
 • U.S.Steel Services s.r.o.
 • decodom
 • ZMOS
 • SKANSKA
 • HANT
 • CCS
 • SHT TECHNOPOINT
 • TMS-MONTYS
 • region TZB
 • MÝTO SKI CENTRUM
 • Kaštieľ Čerňany
 • PACHO
 • Karpiš
 • GS Eurostone s.r.o.
 • WOLF system
 • HYDROTHERM
 • Termal Bojnice
 • TRW
 • RAS
 • aluprint
 • TEMOGAS
 • OSP a.s.
 • P.I.M.
 • WLP Plus s.r.o.
 • SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
 • PS
 • KOVOTRADE
 • ARIJA
 • GHS line
 • Si.To.Ro. s.r.o.
 • STAVOINDUSTRIA
 • BIOTECO
 • HCC
 • ZP KBZ