VH TECH - Malá a lacná čistička odpadových vôd ČOV VH-L (malá)VH TECH - Malá a lacná čistička odpadových vôd ČOV VH-L (malá)

Čistička odpadových vôd VH-L (ČOV malá)

ČOV - Čistiareň odpadových vôdMalá čistička odpadových vôd typu VH-L je biologická ČOV určené do 50 ekvivalentných obyvateľov. Kvalita vody na odtoku zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám.

Čistiarne VH-L sú adekvátnou a lacnejšou náhradou čističiek VH. Slúžia na čistenie odpadových vôd z menších objektov, ako sú napr. rodinné domy, bytovky, reštaurácie, hotely, školy, prevádzky, kancelárske a výrobné priestory atď.

Kompaktné riešenie

Konštrukcia čističky umožňuje jej rýchle a jednoduché osadenie. Pri najmenších obytných objektoch sa tieto typy ČOV dajú osadiť aj do najmenších priestorov a plôch.

Kompaktné riešenie maximálne uľahčuje nastavenie a obsluhu čistiarne. Účinnosť zariadenia dosahuje až 92% - 98 %.

Čistiarne odpadových vôd - fungovanieAko funguje ČOV?

Čistička tvorí primárny, oxický a separačný priestor. V primárnom priestore dochádza k odstraňovaniu mechanických nečistôt a sčasti dusíkatého znečistenia. V tomto priestore sa nachádza prevzdušňovací systém, pomocou ktorého sa dostáva do čistiarne vzduch. V oxickom priestore dochádza k odstraňovaniu organického znečistenia. V separačnom priestore sa oddeľuje vyčistená voda od kalu. Vyčistená voda odteká do vodného toku alebo trativodu. Kal je recirkulovaný späť do procesu.

Všetky systémy v čistiarni sa ovládajú ventilmi na rozdeľovači. Zdrojom vzduchu je dúchadlo s minimalizovanou spotrebou energie. Dúchadlo beží na časové cykly a je zvyčajne umiestnené mimo ČOV.

Technické parametre

Čističky odpadových vôd pracujú na mechanicko-biologickom princípe a slúži na čistenie splaškových odpadových vôd zo všetkých zdrojov organického znečistenia (kuchýň, kúpelní, WC, atď.).
Sú navrhnuté v zmysle európskych noriem (EN 12566 – 3). Vyznačujú sa vysokou odolnosťou a dlhou životnosťou. Prevádzka čističiek je jednoduchá a spoľahlivá. Pracujú aj pri mierne prerušovanom prítoku odpadových vôd a v zimnom období.
Nadštandardná kvalita vyčistenej vody zodpovedá hygienickým a vodohospodárskym požiadavkám. Vyčistená voda sa môže vypúšťať do vodného toku alebo trativodu.

 

Parameter

Priemerne

dosahované

Parametre

ČOV

NV SR 296/2005 Z.z (príloha č.3)

Povrchové vody

Podzemné vody

do 50 EO

do 20 EO

od 20 do 50 EO

p

m

p

m

p

m

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

[mg/l]

BSK5

[mg/l]

6

40

70

25

50

20

40

CHSKCr

 [mg/l]

50

-

-

-

-

-

-

NL105

[mg/l]

18

-

-

25

50

20

40

 

Typ

Priem. ČOV*

Zákl. výška ČOV**

Výška prítoku

Výška odtoku

Prítok / Odtok

Hmot-nosť

Napä-tie

Príkon

[m]

[m]

[m]

[m]

[mm]

[kg]

[V]

[kW]

VH 4L

1,00

1,50

1,30

1,15

110-160

55

230

0,06

VH 6L

1,40

1,50

1,30

1,15

110-160

75

230

0,06

VH 8L

1,40

2,10

1,60

1,45

110-160

95

230

0,08

VH 10L

1,75

2,10

1,60

1,45

160-200

110

230

0,12

VH 12L

1,80

2,10

1,85

1,60

160-200

145

230

0,12

VH 15L

1,90

2,10

1,85

1,60

160-200

170

230

0,14

VH 18L

2,20

2,10

1,85

1,60

160-200

195

230

0,14

VH 20L

2,40

2,10

1,85

1,60

160-200

205

230

0,33

VH 25L

2,40

2,40

2,15

1,90

160-200

220

400

0,55

VH 30L

2,50

2,40

2,15

1,90

160-200

230

400

0,55

VH 35L

2,70

2,40

2,15

1,90

160-200

240

400

0,55

VH 40L

2,90

2,40

2,15

1,90

160-200

265

400

0,75

VH 45L

3,10

2,40

2,15

1,90

160-200

280

400

0,75

VH 50L

3,20

2,40

2,15

1,90

160-200

300

400

0,75

ČOV - schéma∗ Vnútorný rozmer ČOV VH 4 L : 0,96 [m] a VH 6, 8 L : 1,27 [m].
∗∗ Výška ČOV sa môže upraviť podľa požiadavky zákazníka.

 

Osadenie ČOV

Zariadenie sa prednostne umiestňuje v exteriéroch a osádza sa na betónovú dosku pod úroveň terénu. Pripája sa na ležatú kanalizáciu, pričom priemer prítokového a odtokového potrubia zariadenia je možné prispôsobiť pri výrobe. Podľa hĺbky kanalizácie sa volí výška nadstavca. Spôsob osadenia konkrétneho zariadenia si vyžiadajte u dodávateľa.

Technologické parametre

Čistiareň typu VH-L dosahuje vysokú účinnosť čistenia (až 98%), a to pri nízkej spotrebe elektrickej energie.

  

 

Výrobky boli testované niekoľkými akreditovanými európskymi laboratóriami. Moderné a ekonomické čistenie bolo potvrdené viacerými certifikátmi.

Mám záujem - pošlite mi ponuku

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov (meno, priezvisko, titul, telefón, e-mail) v informačnom systéme prevádzkovateľa, VH TECH EU, s.r.o., za účelom vypracovania cenovej ponuky na dobu neurčitú.
 • Čistička odpadových vôd VH-L (ČOV malá)
 • Čistička odpadových vôd VH-L (ČOV malá)
 • Čistička odpadových vôd VH-L (ČOV malá)
 • Čistička odpadových vôd VH-L (ČOV malá)
 • Čistička odpadových vôd VH-L (ČOV malá)

Certifikáty

 • TUV SUD
 • EIC
 • TSU Piešťany
 • TSUS
 • ZÚS
 • VÚV TGM
 • RWTUV

Naše zariadenia môžete nájsť aj u týchto spoločností

 • TESCO
 • Slovnaft
 • ZSE
 • U.S.Steel Services s.r.o.
 • decodom
 • ZMOS
 • SKANSKA
 • HANT
 • CCS
 • SHT TECHNOPOINT
 • TMS-MONTYS
 • region TZB
 • MÝTO SKI CENTRUM
 • Kaštieľ Čerňany
 • PACHO
 • Karpiš
 • GS Eurostone s.r.o.
 • WOLF system
 • HYDROTHERM
 • Termal Bojnice
 • TRW
 • RAS
 • aluprint
 • TEMOGAS
 • OSP a.s.
 • P.I.M.
 • WLP Plus s.r.o.
 • SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA
 • PS
 • KOVOTRADE
 • ARIJA
 • GHS line
 • Si.To.Ro. s.r.o.
 • STAVOINDUSTRIA
 • BIOTECO
 • HCC
 • ZP KBZ